Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydawanie żywności w lutym 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje iż w dniach 22-24 luty 2021 r.w godzinach 8:30 – 13:30 pracownicy OPS będą wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 dla najuboższych mieszkańców Gminy, zakwalifikowanych do programu w 2020 roku(zgodnie z wysłanym zawiadomieniem).

Miejsce wydawania darów żywnościowych: Remiza OSP w Wilczycach.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w tym:

-przybyć na wyznaczoną godzinę

-używać własnych rękawic jednorazowych

-usta i nos zasłonić maseczką

-zachować odstęp między innymi osobami w odległości 2 metrów

-mieć pudełko lub dużą torbę na żywność

-przy odbiorze podać numer widniejący na zawiadomieniu

rodziny/osoby, które maja zaleconą kwarantannę domową, lub nie mogą przybyć po odbiór żywności proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel: 15 83 77 226

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czytaj więcej:

Rodzina 500+ informacje - 2021

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?
Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy społecznej.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymują także placówki opiekuńczo- -wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki piekuńczo- terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Czytaj więcej:

Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od stycznia 2021 r. wznowione zostało kierowanie nowych uczestników do ośrodków kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej działają w normalnym trybie, przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316).

Czytaj więcej:

Oferty pracy PUP Sandomierz na dzień 2021-01-07

W załączeniu oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu na dzień 2021-01-07.

Bezpłatne leczenie dzieci w sanatorium

b_700_0_16777215_00_images_Aktualnosci_2021_2021-01-20_szkola_sanatoryjna.jpg

Podkategorie

Jesteś tutaj: Start Ośrodek Pomocy Społecznej
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 10 , wczoraj: 9 , w tym tygodniu: 33 , w tym miesiącu: 33 , razem: 23895