Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Podsumowanie projektu

Aktywizacja społeczno – zawodowa

w Gminie Wilczyce

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w obszarze Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji 1 styczeń 2015r. – 31 sierpień 2015r.

Nr projektu WND-POKL.07.01.01-26-056/15

Nr umowy (aneks) UDA-POKL.07.01.01-26-051/14-02

 

W dniu 31 sierpnia, w Gminnej Bibliotece Publicznej, odbyło się spotkanie kończące działania projektowe. Na spotkaniu Uczestniczki Projektu otrzymały zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie, odbyciu stażu oraz nabytych umiejętnościach.

 

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu    

 Sp. asystent projektu

Człowiek –najlepsza inwestycja.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS Podsumowanie projektu
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 4 , wczoraj: 18 , w tym tygodniu: 85 , w tym miesiącu: 338 , razem: 30198