Świadczenia wychowawcze „500+” po 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie ustawy z dnia 17 września 2021 r o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U p. 1981)

 

Co się zmienia?

Od 1 stycznia 2022 roku składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a ich obsługą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotyczy wniosków na dzieci nowo narodzone oraz dzieci , na które rodzic dotychczas nie złożył wniosku na okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej do końca bieżącego okresu zasiłkowego to jest do 31 maja 2022 roku będzie dokonywał wypłaty świadczeń oraz prowadził postępowania administracyjne na zasadach dotychczasowych w stosunku do wniosków złożonych do OPS do 31 grudnia 2021 roku.

 

Jak złożyć wniosek po 1 stycznia 2022?

Wnioskodawcy od 1 stycznia mogą składać wnioski online: 

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać od 1 lutego 2022 r. wg wyżej wymienionych wskazówek.