Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Aktualności

Dotacje dla młodych

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez osoby w wieku 18-29 lat,  bezrobotne niezarejestrowane w PUP i bierne zawodowo, promowanie postaw przedsiębiorczych u 50 os. (27K, 23M) i zwiększenie samozatrudnienia  przez 43 osoby( 23K, 20M) do 30.06.2023r. Projekt zakłada założenie działalności gospodarczych przez 43 os. w wieku 18-29 lat z powiatów buski, kielecki, pińczowski, staszowski, opatowski, ostrowiecki i sandomierski,  w szczególności  z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.,osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci.

UWAGA: miasto Kielce nie wchodzi w skład powiatu kieleckiego!

FORMY WSPARCIA

1. Wsparcie doradcy zawodowego, mające na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej i dostosowanie formy wsparcia do ich potrzeb.

2. Szkolenia ONLINE „Otwieramy własną firmę” z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: administracja, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, podatki, VAT, ZUS; działania marketingowe i zarządzanie (kierowanie zespołem, badania rynku, reklama, marketing bezpośredni, PR), inne źródła finansowania działalności gospodarczej; strategia rozwoju firmy, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klientów; biznesplany (analiza marketingowa, konkurencja, analiza SWOT), radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

3. Wsparcie finansowe na otwarcie własnej firmy– dotacja 23 050,00 zł, przeznaczone na wydatki niezbędne do założenia firmy dla osób, których biznes plany zdobędą najwyższą liczbę punktów.

4. Wsparcie pomostowe – 2 600,00 zł przez 6 miesięcy na bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, wypłacane w ratach miesięcznych.

Czytaj więcej:

Bezpłatne szkolenia finansowane z środków unijnych

 Konsulting Szkolenia Ubezpieczenia Magdalena Socha oferuje bezpłatne szkolenia finansowane z środków unijnych:

- magazynier z uprawnieniami UDT na wózki widłowe,

- pracownik biurowy z uprawnieniami ECDL,

Wymagania:

- osoby w przedziale wiekowym 18-29 lat,

- osoby bezrobotne,

- zamieszkujące województwo świętokrzyskie,

Oferujemy:

- uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym UDT i ECDL,

- stypendium szkoleniowe,

- obiad + catering kawowy przez cały okres trwania kursu,

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 577 000 561.

 

Wydawanie żywności w kwietniu 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż w dniach 6, 7, 8 kwietnia 2022 roku w godzinach 8.30  - 13.30 pracownicy OPS będą  wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2021 dla mieszkańców gminy, zakwalifikowanych do programu 2022 roku  (zgodnie z wysłanym zawiadomieniem pocztowym).

Miejsce wydawania darów żywnościowych: Remiza OSP w Wilczycach.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Punkt skoordynowanej pomocy dla Ukrainy - Пункт координованої допомоги для України

Пункт координованої допомоги для України:

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 13 , wczoraj: 12 , w tym tygodniu: 42 , w tym miesiącu: 327 , razem: 29783