Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Błąd
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_BAD_RESPONSE

Aktualności

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Rodzina -Spokój i bezpieczeństwo"

W dniu 8 grudnia 2022 roku odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Rodzina -Spokój i bezpieczeństwo" w ramach „Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży". Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Wilczyce, uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (artykuły plastyczne i słodycze).

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Dostępne Mieszkanie

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku

 • Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, na poziom zero?
 • Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka?
 • Nie ukończyłeś 65 roku życia?

Jeśli tak, poniżej dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie – dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Na czym polega dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Na przykład w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Kto może je otrzymać?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

 1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi Ci aplikowanie o środki.

Składając wniosek możesz liczyć na pomoc pracowników powiatu, którzy udzielą Ci w urzędzie wsparcia technicznego, wykorzystując do tego celu Twój sprzęt elektroniczny.

Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Projekt socjalny- „Stop hejtowi - RGANICE”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w dniu 28 października 2022 roku roku wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych zrealizował projekt socjalny pod nazwą   „ Stop hejtowi – GRANICE ”

Celem głównym projektu jest nauczenie się jak zaspokoić potrzebę kontaktu
 z rówieśnikami w sposób racjonalny, w jaki sposób skutecznie przeciwdziałać mowie nienawiści.
W ramach projektu socjalnego ustalono problem główny czyli uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zjawisko agresji i przemocy oraz poznanie ich przyczyn.

W ramach powyższego projektu  odbyły się warsztaty w Szkole Podstawowej w Wilczycach
Szkoła Podstawowa w Wilczycach ; klasy w następujacych liczbach:
- kl. I     -     12 dzieci
- kl. II      –     14 dzieci
- kl.III    -     15 dzieci
- kl.IV    -    14 dzieci
- kl.V    -    9 dzieci
- kl.VI    -    18 dzieci
- kl.VII    -    12 dzieci
- kl. VIII    -    22 dzieci
Razem : 116 dzieci wraz z nauczycielami.
 
Partnerzy projektu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach
Szkoła Podstawowa w Wilczycach
 
Metody realizacji programu warsztatów:

1. Praca w małych grupach
2. Mini wykład
3. Deszcz pomysłów
4. Drama
5. Gry i zabawy psychostymulujące
6. Wizualizacja
7. Dyskusja

Czytaj więcej:

Informacja o energii elektrycznej

Od 01 stycznia 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, zostaną zamrożone ceny prądu dla tych, którzy utrzymują zużycie w określonych limitach.

Granice zużycia są następujące:

 • 2000 kWh- dla osób fizycznych,

 • 2600 kWh- dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

 • 3000 kWh- dla rolników, posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu (do 3000 kWh) jest złożenie oświadczenia, zawierającego numer Karty i jej kopię, niezwłocznie, niepóźniej niż do 30 czerwca 2023 r.

W przypadku osób, które uzyskają Kartę Dużej Rodziny dopiero w 2023 r., ustawodawca przewiduje dodatkowo 30 dni od dnia otrzymania Karty na złożenie oświadczenia do skorzystania z podwyższonego limitu 3000 kWh. W takim przypadku limit zużycia prądu dla rodzin wielodzietnych zostanie wyliczony proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 roku, rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały przesłanki nabycia prawa do taniego prądu ( z każdym miesiącem limit będzie zmniejszał się o 250 kWh).

Powyższe oświadczenie składa się podmiotowi uprawnionemu, którym jest:

 • przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarcza w zakresie obrotu energią elektryczną lub

 • przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucja energii elektrycznej"

W sprawie wzoru przedmiotowego oświadczenia prosimy kontaktować się z dostawcą energii.

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 6 , wczoraj: 9 , w tym tygodniu: 105 , w tym miesiącu: 680 , razem: 34081