Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

24 grudnia 2021 dniem wolnym od pracy

Zarzadzenie Nr 15/2021

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

z dnia 8 grudnia 2021 r

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach 

Na podstawie art. 130 S 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz.U. 2020r poz. 1320) oraz § 16 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach ustalonego Zarządzeniem Nr 10/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach z dnia 2 grudnia 2019r ., zp. zm., zarządzam, co następuje: 

§1

1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021r (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w dzień wolny od pracy. 

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach oraz podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej OPS oraz stronie internetowej OPS. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Kierownik

mgr Krystyna Oszczudłowska

 

Załączniki:
Pobierz plik (skanowanie.pdf)Zarządzenie 15/2021
Jesteś tutaj: Start Start Aktualności 24 grudnia 2021 dniem wolnym od pracy
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 11 , wczoraj: 12 , w tym tygodniu: 40 , w tym miesiącu: 325 , razem: 29781