Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Zarządzenie Nr 17/2021

Zarządzenie Nr   17/2021

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

z dnia 21 grudnia 2021 r

w sprawie ustalenia  dnia wolnego od pracy w 2022 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Na podstawie  art. 130  §  2   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz.U.  2020r    poz. 1320) oraz § 16 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach ustalonego Zarządzeniem Nr 10/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach z dnia 2 grudnia 2019r ., zp.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r  ( piątek)  dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach w zamian za  święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w dzień wolny od pracy.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach oraz podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej OPS oraz stronie internetowej OPS.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności Zarządzenie Nr 17/2021
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 11 , wczoraj: 12 , w tym tygodniu: 40 , w tym miesiącu: 325 , razem: 29781