Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Klub Seniora

4. Uczestnicy projektu

Z uwagi na ogłoszoną pandemię, nakaz ograniczenia kontaktów i niewychodzenia z domu (zwłaszcza przez Seniorów), rekrutacja do projektu zapoczątkowana marcu trwała do 8 czerwca, a rozpoczęcie działalności Klubu Seniora zostało przedłużone do 15 czerwca 20202 r.

Nabór do projektu prowadzony był przez Kierownika OPS.W wyniku prowadzonego naboru do uczestnictwa w działaniach Klubu Seniora zadeklarowało się 67 osób z których 65 zostało uczestnikami projektu  w tym 44 kobiet, 21 mężczyzn; 13 osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych, 2 osoby zostały wpisane na listę rezerwową. Przekrój wiekowy to 60 – 81 lat.Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy A,B,C. Działania projektowe będą prowadzone dla każdej z grup w ten sposób aby każda grupa otrzymała jednakowe wsparcie.

3. Upowszechnianie informacji o projekcie

Informacje o projekcie zostały upowszechnione poprzez informacje ustne przekazywane przez pracowników OPS i UG, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej, wywiady i informacje przekazywane przez Wójta Gminy do gazet i TV internetowej Sandomierz.

gallery1 gallery1   

 

2. Rekrutacja uczestników projektu

Gmina Wilczyce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

Cel projektu:Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 65 osób ( w tym 36 K i 29 M w tym 3 ON 2K i 1 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych) w wieku senioralnym z terenu gminy Wilczyce poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego Klub Seniora w Wilczycach (25 miejsc) w okresie realizacji projektu od 1.01.2020 do 31.12.2022.

Czytaj więcej:

1. Utworzenie Klubu Seniora

UTWORZENIE KLUBU SENIORA W WILCZYCACH W RAMACH PROJEKTU „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” PRZYGOTOWANEGO PRZEZ GMINĘ WILCZYCE Z INICJATYWY WÓJTA GMINY

REALIZACJA W LATACH 2020 - 2022

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU - 1.292.924

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE - 1.159.868

ŚRODKI WŁASNE GMINY - 133.056 (wkład rzeczowy)

Podkategorie

Jesteś tutaj: Start Klub seniora
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 4 , wczoraj: 13 , w tym tygodniu: 36 , w tym miesiącu: 176 , razem: 23515