Pomoc społeczna - akty prawne

Obowiązujące przepisy prawa w pomocy społecznej:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U.2016 poz. 930 z późn. zm.
  2. Rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.