Rekrutacja – pilne!

Chcesz zrealizować własny pomysł na założenie działalności? – te informacje są dla Ciebie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach poszukuje osób chętnych do udziału w projekcie ABC Przedsiębiorczości. Rekrutacja do dnia 16 sierpnia 2016 r. w biurze OPS.


Projekt „ABC Przedsiębiorczości III.

Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”

 

Celem szkoleń w terenie jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u mieszkańców wsi i miast do 20 tys. całej Polski. W szkoleniach będą mogli barć udział mieszkańcy obszarów wiejskich w wieku 16+, zainteresowanie prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej. Projekt kierujemy szczególnie do osób, które już stoją lub staną wkrótce wobec konieczności znalezienia źródła dochodu: bezrobotnych, powracających na rynek pracy, w tym tych, które zawiesiły prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą, a także młodzieży.

Zakres merytoryczny 18 godzinnych szkoleń w terenie

 

Uruchamianie działalności gospodarczej

 

Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej – wizja firmy

- Samoocena potencjału osobistego (w tym: informacje o właścicielu firmy)

- Analiza rynku i konkurencji

- Na czym będzie polegała Twoja działalność, opis oferowanych produktów i usług, charakterystyka klientów, cena, etc. (w tym: forma prawna, nazwa firmy)

- Cele krótko- i długoterminowe

- Analiza SWOT

 

Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej – analiza opłacalności firmy

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Konsultowanie biznes planów z Trenerem edukacji finansowej (2 godziny)

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja.ABC.Przesiebiosrcz.2016.doc)Deklaracja udziału w projekcie