ABC Przesiębiorczości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach od paru lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Świat Wiedzy i Techniki „ŚWIT” w Dwikozach.

W ramach współpracy Stowarzyszenie realizowało projekty dla osób dorosłych z zakresu gospodarowania budżetem domowym oraz projekt dla młodzieży połączony z konkursem na rewers polskiej monety euro.

Stowarzyszenie zapewnia część merytoryczną projektów natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej część organizacyjno-promocyjną: organizuje na terenie gminy lokal, prowadzi nabór uczestników i promocję projektu poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Ośrodka informacji o projektach i relacji z prowadzonych działań projektowych ewentualnie fotorelacji.

Na przełomie sierpnia i września 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził działania informacyjne i przyjmował zgłoszenia do projektu „ABC Przedsiębiorczość III. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast” dla osób nieaktywnych zawodowo, osób które są zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi i Stowarzyszeniem „ŚWIT” w Dwikozach w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Informacje o projekcie oraz naborze uczestników zostały upowszechnione na terenie gminy za pomocą plakatów i ulotek dostarczonych przez Stowarzyszenie a także na stronie internetowej Ośrodka (www. ops.wilczyce.pl) oraz poprzez indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi.

Indywidualne zgłoszenia od osób chętnych przyjmowała kierownik Ośrodka poprzez wstępne zadeklarowanie chęci uczestnictwa w szkoleniu z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

 

Do projektu zgłosiło się 17 osób, które zamieszkują na terenie niewielkiej-liczącej ok. 4 tys. mieszkańców gminy Wilczyce, należącej do gmin o charakterze typowo rolniczym. Brak na terenie gminy zakładów zatrudniających pracowników powoduje, że mieszkańcy, chcący aktywizować się zawodowo, podejmują szereg wyzwań, w tym myślą o rozwoju przedsiębiorczości , założeniu własnej działalności, a że jest to temat trudny, chętnie wzięli udział w szkoleniach prowadzonych w dniach 12 – 14 września br. w udostępnionej sali narad Urzędu Gminy. W szkoleniach uczestniczyło 15 osób, które opracowały siedem biznes planów na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W czasie szkoleń uczestnicy korzystali z materiałów dydaktycznych i piśmienniczych przygotowanych przez Stowarzyszenie oraz serwisu kawowego.

Na zakończenie wszyscy otrzymali zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.

ŚWiT ŚWiT ŚWiT ŚWiT
ŚWiT ŚWiT ŚWiT ŚWiT
ŚWiT ŚWiT