Kolonie dla dzieci rolników

Towarzystwo Nasze Szwederowo informuje o organizowanym i dofinansowanym przez Towarzystwo wypoczynku letnim dla 95 dzieci wiejskich z programem profilaktyczno-sportowym w OKW „U SIEDLORZA” w Białym Dunajcu, w terminie: 31.07.-08.08.2020 r. /turnus 9-dniowy/
Nasze kolonie przeznaczone są dla 50 dzieci w wieku 8-16 lat z województwa świętokrzyskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.
Obiekt „U SIEDLORZA”, na którym realizujemy kolonie dla dzieci, spełnia najwyższe standardy zarówno w sferze udostępnionej infrastruktury (piękna świetlica, bogato wyposażona duża stołówka, komfortowe i przytulne pokoje, boiska, zielone skwery, wydzielone miejsce na ognisko), jak i żywienia (tradycyjne, góralskie posiłki uzupełnione własnymi, pysznymi wypiekami).


Zapewniamy realizację bezpiecznego wypoczynku zgodnego z wytycznymi MEN, GIS i MZ. Na obiekcie przebywać będzie wyłącznie kolonia organizowana przez Towarzystwo „Nasze Szwederowo”. Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii.
Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych rodziców w kwocie tylko 389 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika ubezpieczony w KRUS). Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.
Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie. W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o wytypowanie maksymalnie 12 osobowej grupy dzieci spośród mieszkańców Gminy.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmujemy w formie telefonicznej lub e-mailowej do dnia 14.07.2020 r. do godz. 15:00
W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 509-125-958.

Z poważaniem, Krzysztof Kubiak Sekretarz Zarządu

gallery1 gallery1