Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Projekt na 2015 rok

Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Wilczyce

b_610_0_16777215_00_images_Projekty_EFS_Logo_baner.png

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w obszarze Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji 1 styczeń 2015r. – 31 sierpień 2015r.

Nr projektu WND-POKL.07.01.01-26-056/15

Nr umowy (aneks) UDA-POKL.07.01.01-26-051/14-02

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie  aktywności społecznej i zawodowej 4 kobiet do 30 roku życia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkałych na terenie gminy Wilczyce w okresie styczeń - sierpień 2015r.

W ramach realizowanego projektu z wnioskiem o zorganizowanie stażu wystąpiło 3 podmioty: 2 z terenu Gminy Wilczyce i 1 z terenu miasta Sandomierza.

Cztery Uczestniczki Projektu zostały skierowane na 5-cio miesięczny staż do zakładów pracy zgodnie z predyspozycjami ustalonymi z doradcą zawodowym.

Jedna  Uczestniczka Projektu do Sklepu Delikatesy Centrum w Wilczycach na stanowisko sprzedawca.

Dwie do Salonu Kosmetyczno-Fryzjerskiego w Sandomierzu na stanowiska kosmetyczki i fryzjera.

Jedna jako asystent nauczyciela została skierowana na staż do Zespołu Szkół w Wilczycach.

W okresie stażu Uczestniczki Projektu otrzymają stypendium stażowe i zostaną objęte ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym oraz NNW

 

Sp. asystent projektu

2015-06-26_080902.jpg

Informacje dla lokalnych przedsiębiorców

Jednym z działań projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zorganizowanie i sfinansowanie stażu dla 4 osób przez okres 5 miesięcy u przedsiębiorców lokalnych prowadzących działalność w zakresie oświaty, handlu, usług itd.

Przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przyjęciem osoby na staż.

Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków. Przyjęcia wniosków do dnia 24 marca 2015r.

Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Wilczyce - główne cele projektu.

Cel główny projektu:

Zwiększenie  aktywności społecznej i zawodowej 4 kobiet do 30 roku życia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkałych na terenie gminy Wilczyce w okresie styczeń - sierpień 2015r.

Projekt skierowany jest do osób:

  • kobiet posiadających status bezrobotnej;
  • w wieku do 30 roku życia ,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
  • zamieszkujących na terenie gminy Wilczyce,
  • uczestniczących w projekcie systemowym w 2014r.,
  • bez doświadczenia zawodowego.

Projekt obejmuje:

  • warsztat kompetencji i umiejętności społecznych;
  • doradztwo zawodowe;
  • 5-cio miesięczny staż u pracodawcy.

 

Udział w projekcie polega na dobrowolnym wyrażeniu zgody, realizacji kontraktu socjalnego. Beneficjentki projektu nie ponoszą kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Realizacja projektu w okresie 1.01.2015r. – 31.08.2015 r.

 

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w obszarze Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Człowiek –najlepsza inwestycja.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 4 , wczoraj: 18 , w tym tygodniu: 85 , w tym miesiącu: 338 , razem: 30198