Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Zajęcia teatralno- artystyczne, programowanie, zajęcia sportowe oraz poradnictwo rodzinne – z tych i innych form spędzania czasu oraz form pomocy korzystają dzieci, młodzież z terenu gminy Wilczyce. Wszystko dzięki realizacji projektu  pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. W ramach projektu Gmina Wilczyce  otrzymała blisko 1,5  mln złotych na poprawę dostępności i jakości usług społecznych.

Dzięki podjętym działaniom w Pielaszowie i Tułkowicach powstały świetlice środowiskowe z których wsparcia korzysta 41 dzieci. W ramach ich funkcjonowania odbywają się zajęcia:

  • informatyczne/programowania/robotyki,
  • artystyczno – muzyczne,
  • sportowe,
  • kulinarne  w świetlicy w Pielaszowie ,
  • szachowe w świetlicy w Tułkowicach

Co więcej, w świetlicach skorzystać można z poradnictwa rodzinnego dla dorosłych (pedagoga/ psychologa). Świetlice otwarte są  5 dni w tygodniu prze 4 godziny dziennie.
W każdej świetlicy pracują wychowawcy współpracujący z instruktorami przeprowadzającymi zajęcia i warsztaty. Ich pracą kieruje kierownik OPS. Realizacja tak różnorodnej oferty zajęć możliwa jest dzięki zakupowi pomocy takich jak: komputery, monitor interaktywny, drukarki pomoce do zajęć z robotyki/ programowania (klocki LEGO) teatralno- artystycznych, sportowo-ruchowych.

Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - projekt realizowany przez Gminę Wilczycę.

Obszar realizacji – Gmina Wilczyce.

Wartość projektu:1 560 630,42 dof. 1 419 510,42 zł wkład własny 141 120,00 zł.

Świetlice zlokalizowane pod adresem: Pielaszów 46A; 27-612 Wilczyce i Tułkowice 17; 27-612 Wilczyce.

Celem gł. projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Wilczyce w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada wsparcie 47os, (26K,21M) w tym 32 dzieci (17K,15M),w tym 1 niepełn. zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, oraz 15 rodziców (9K,6M) z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbywanych wychowawczo. W ramach funkcjonowania placówek, dzieci będą miały zapewnioną m.in pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego – prowadzenie, rozwijanie 3 kompetencji kluczowych.. Projektem zostaną objęci również rodzicie co wpłynie na kompleksowość wsparcia. Wskaźniki:

1. Liczba wspartych w pr. miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu pr. 28.

2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu pr. 28.

3. Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w pr. 47 (26K, 21M)

4. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne-2,

5. Liczba os. objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji kluczowych-32 (17K, 15M)

6. Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w pr.-47 (26K, 21M)

Okres realizacji projektu: 01.07.2021- 30.06.2023.

 

Jesteś tutaj: Start Świetlice