Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce

Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - projekt realizowany przez Gminę Wilczycę.

Obszar realizacji – Gmina Wilczyce.

Wartość projektu:1 560 630,42 dof. 1 419 510,42 zł wkład własny 141 120,00 zł.

Świetlice zlokalizowane pod adresem: Pielaszów 46A; 27-612 Wilczyce i Tułkowice 17; 27-612 Wilczyce.

Celem gł. projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Wilczyce w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada wsparcie 47os, (26K,21M) w tym 32 dzieci (17K,15M),w tym 1 niepełn. zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, oraz 15 rodziców (9K,6M) z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbywanych wychowawczo. W ramach funkcjonowania placówek, dzieci będą miały zapewnioną m.in pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego – prowadzenie, rozwijanie 3 kompetencji kluczowych.. Projektem zostaną objęci również rodzicie co wpłynie na kompleksowość wsparcia. Wskaźniki:

1. Liczba wspartych w pr. miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu pr. 28.

2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu pr. 28.

3. Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w pr. 47 (26K, 21M)

4. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne-2,

5. Liczba os. objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji kluczowych-32 (17K, 15M)

6. Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w pr.-47 (26K, 21M)

Okres realizacji projektu: 01.07.2021- 30.06.2023.

 

Jesteś tutaj: Start Świetlice Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce