Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

PROGRAM OSŁONOWY

Gminy Wilczyce

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA 2024 ROK


I. Podstawa prawna Programu

Program osłonowy Gminy Wilczyce „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok

2024, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r. poz. 901 z późn.zm), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Program będzie realizowany w 2024 r. na terenie Gminy Wilczyce w związku z wejściem w życie Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z wytycznymi tego programu warunkiem przystąpienia gminy do programu jest przyjęcie programu osłonowego.

Jesteś tutaj: Start Korpus Wsparcia Seniorów