Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

W dniu 8 listopada 2023 roku na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wilczycach przeprowadzono prelekcje dla uczniów klas V, VI i VII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wilczyce
(łącznie udział wzięło 67 uczniów, 4 nauczycieli, dzielnicowy KP Dwikozy, i pracownicy OPS Wilczyce) na temat zjawiska przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, obowiązujących przepisów prawa, oraz konsekwencji przemocowych zachowań. Prelekcję poprowadzili:
- pracownik socjalny OPS- Anna Kilijańska,
- psycholog szkolny p. Paulina Dębowska- Cieśla
- dzielnicowy KP Dwikozy -p. Grzegorz Furman.
Przekazano plakaty promujące tegoroczną Kampanię, broszurki, ulotki informujące o numerach telefonów zaufania oraz instytucjach  do których można zgłaszać niewłaściwe zachowania.
Zaproszono uczniów do udziału w  konkursie plastycznym  pt. „ Przemoc - widzę i reaguję”

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1   

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY WILCZYCE

Wójt Gminy Wilczyce oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach zwraca się z APELEM do mieszkańców gminy Wilczyce o pomoc dla samotnej matki  wychowującej 3 dzieci w wieku 12-18 lat, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Rodzina wynajmuje dom, w którym brakuje mebli: kuchennych, szaf, regału, biurka dla dzieci i łóżek, wykładziny dywanowe , linoleum itp.

Najpilniejszą potrzebą aktualnie jest zorganizowanie opału do ogrzania domu (drewno, węgiel).

Rodzina ta nie jest w stanie we własnym zakresie zakupić w/w przedmiotów i będzie wdzięczna za każdą okazaną pomoc.

W razie chęci wsparcia rodziny proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczycach- pracownik do kontaktu- starszy specjalista pracy socjalnej Anna Kilijańska pod nr telefonu 15/8377226 w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku.

W okresie zimy nie bądź obojętny na los człowieka starszego,
samotnego, bezdomnego, niepełnosprawnego.
Może twój samotny sąsiad potrzebuje pomocy?
Zajrzyj do niego!
W przypadkach trudnych powiadom:
- Pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczycach (15 837 72 26)
- Pielęgniarkę w Ośrodku Zdrowia (15 8377212)
- Dzielnicowego Komisariatu Policji (734 476 968 lub 47 8041361)
Twoja pomoc może okazać się bezcenna
Z powyższym apelem zwracają się do mieszkańców gminy
Wilczyce : Wójt Gminy Wilczyce oraz Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności