Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Klub Seniora

8. Zajęcia w Klubie Seniora

b_180_0_16777215_00_images_Projekty_klub_seniora_2020_2011-11_02_8_8_1.jpgOd 1 września 2020 został oddany do użytku wyremontowany (chociaż jeszcze nie końca urządzony) budynek Klubu Seniora, gdzie w sali szkoleniowo-rekreacyjnej będą odbywać się zajęcia, spotkania.

 

 

 

 

b_180_0_16777215_00_images_Projekty_klub_seniora_2020_2011-11_02_8_8_2.jpgb_180_0_16777215_00_images_Projekty_klub_seniora_2020_2011-11_02_8_8_3.jpg

Spotkania w Klubie to nie tylko wypełnienie czasu wolnego lecz poznawanie nowych form aktywności, chociażby rękodzieła artystycznego - osoby dotychczas uważające że mają dwie „lewe” ręce potrafią skupić się na malowaniu, wyklejaniu, itd. A oto prace które w tak krótkim czasie działania Klubu wykonali na zajęciach rękodzieła artystycznego:

Czytaj więcej:

7. Udział Uczestników Projektu w życiu społecznym Gminy

Doroczne Święto Plonów organizowane przez Gminę reprezentowaną przez Wójta Gminy, ze względu na stan epidemii odbywało się w ograniczonym zakresie. Seniorzy- Uczestnicy Projektu- chętnie włączyli się w przygotowania oraz uczestnictwo w mszy świętej i korowodzie dożynkowym:

b_320_0_16777215_00_images_Projekty_klub_seniora_2020_2020-11-02_7_7_1.jpg

 b_320_0_16777215_00_images_Projekty_klub_seniora_2020_2020-11-02_7_7_2.jpg

W miesiącu sierpniu została oddana do użytku Uczestników Klubu Seniora:

b_120_0_16777215_00_images_Projekty_klub_seniora_2020_2020-11-02_7_7_3.jpg

 

- siłownia zewnętrzna na której znajdują się urządzenia do ćwiczeń usprawniających narząd ruchu.

Seniorzy mają również możliwość poprawy kondycji fizycznej podczas spacerów z kijkami Nordic Walking lub ćwiczeń na rowerkach stacjonarnych, orbitrekach (umieszczonych w sali ćwiczeń w szkole podstawowej w Wilczycach).

 

 

- oraz niewielki skwer spacerowo – wypoczynkowy gdzie znajdują się wygodne ławeczki, przytulna altanka, skwer obsadzony został kwitnącymi krzewami, oświetlony – bardzo przyjemne miejsce jakiego dotychczas w gminie nie było. Seniorzy lubią tu przychodzić na zajęcia klubowe lub gimnastyczne.

b_320_0_16777215_00_images_Projekty_klub_seniora_2020_2020-11-02_7_7_5.jpg

b_320_0_16777215_00_images_Projekty_klub_seniora_2020_2020-11-02_7_7_4.jpg

6. Miejsca spotkań

Docelowo zajęcia Klubu Seniora będą odbywać się w ocieplonym w ramach projektu termomodernizacyjnego i wyremontowanym, wyposażonym w niezbędne urządzenia budynku w którym pierwotnie mieścił się Urząd Gminy.

W budynku znajduje się sala szkoleniowo-rekreacyjna , kuchnia w której będą odbywać się zajęcia kulinarne gdzie uczestnicy będą mieć możliwość wspólnie z profesjonalnym kucharzem przygotowywać posiłki, rozmawiać o dietach, kuchniach świata itd.

W sali szkoleniowo – rekreacyjnej odbywają się zajęcia ze specjalistami jak również inne spotkania klubowe, okolicznościowe oraz wieczorki z muzyką.

Do czasu uruchomienia budynku spotkania, zajęcia odbywają się w Centrum Kultury.

 

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1   

5. pierwsze spotkania

Zapraszam na spotkanie w dniu 15 - grupa A, 16- grupa B, 17grupa C czerwca 2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilczycach o godz. 14 :00 w ramach projektupn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0019/19-00 z dnia 29.11.2019r. podpisanej pomiędzy Gminą Wilczyce a Województwem Świętokrzyskim.

Czytaj więcej:

Podkategorie

Jesteś tutaj: Start Klub seniora
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 4 , wczoraj: 13 , w tym tygodniu: 36 , w tym miesiącu: 176 , razem: 23515