Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

2. Rekrutacja uczestników projektu

Gmina Wilczyce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

Cel projektu:Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 65 osób ( w tym 36 K i 29 M w tym 3 ON 2K i 1 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych) w wieku senioralnym z terenu gminy Wilczyce poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego Klub Seniora w Wilczycach (25 miejsc) w okresie realizacji projektu od 1.01.2020 do 31.12.2022.

 

W ramach projektu zaplanowano:

- działania prozdrowotne

- działania kulturalne(kino, teatr, zwiedzanie ciekawych miejsc)

- warsztaty z zakresu obsługi komputera

- warsztaty rękodzieła artystycznego

- warsztaty kulinarne

- spotkania klubowe , gry planszowe, szachy,

- spotkania okolicznościowe

- wsparcie psychologiczne

Beneficjenci projektu nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa

 

Kryteria naboru:

obligatoryjne:

  • status osoby zamieszkałej na terenie gminy Wilczyce,

  • wypełnienie formularzy zgłoszeniowych stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.

  • osoba niesamodzielna (oświadczenie uczestnika)

  • osoba powyżej 60 r.ż.

  • status osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

dodatkowe:

- dochód rodziny/osoby nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- 10 pkt.

- osoba lub rodziny zagrożone. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnie wykluczenia społecznego- 2pkt

-osoba lub rodzina korzysta z PO Pomoc Żywnościowa (dalej też: PO PŻ) 2014-2020 -
2 pkt

- osoba niepełnosprawna – 10 pkt

- niepełnosprawność w rodzinie - 1 pkt

Jesteś tutaj: Start Klub seniora 2. Rekrutacja uczestników projektu
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 4 , wczoraj: 13 , w tym tygodniu: 36 , w tym miesiącu: 176 , razem: 23515