Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

5. pierwsze spotkania

Zapraszam na spotkanie w dniu 15 - grupa A, 16- grupa B, 17grupa C czerwca 2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilczycach o godz. 14 :00 w ramach projektupn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0019/19-00 z dnia 29.11.2019r. podpisanej pomiędzy Gminą Wilczyce a Województwem Świętokrzyskim.

 

Program spotkania :

1. Omówienie zaplanowanych działań projektowych

2. Sprawy organizacyjne- podział na grupy

3. Zapoznanie z Regulaminami projektu i klubu

4. Zapoznanie z zasadami pracy w grupie

5. Omówienie zasad bezpieczeństwa sanitarnego

6. Zapoznanie z harmonogramem zajęć na m-c czerwiec.

W trakcie spotkania, przerwy na serwis kawowy.

 

W związku z sytuacją epidemiczną, spotkania w Klubie Seniora będą organizowane w małych grupach. Na spotkania proszę przychodzić w maseczkach, rękawicach, przed wejściem na salę należy skorzystać z płynu dezynfekującego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

mgr Krystyna Oszczudłowska mgr Robert Paluch

Kierownik OPS Wilczyce Wójt Gminy Wilczyce

Jesteś tutaj: Start Klub seniora 5. pierwsze spotkania
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 4 , wczoraj: 13 , w tym tygodniu: 36 , w tym miesiącu: 176 , razem: 23515