Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Rekrutacja – pilne!

Chcesz zrealizować własny pomysł na założenie działalności? – te informacje są dla Ciebie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach poszukuje osób chętnych do udziału w projekcie ABC Przedsiębiorczości. Rekrutacja do dnia 16 sierpnia 2016 r. w biurze OPS.


Projekt „ABC Przedsiębiorczości III.

Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”

 

Celem szkoleń w terenie jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u mieszkańców wsi i miast do 20 tys. całej Polski. W szkoleniach będą mogli barć udział mieszkańcy obszarów wiejskich w wieku 16+, zainteresowanie prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej. Projekt kierujemy szczególnie do osób, które już stoją lub staną wkrótce wobec konieczności znalezienia źródła dochodu: bezrobotnych, powracających na rynek pracy, w tym tych, które zawiesiły prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą, a także młodzieży.

Zakres merytoryczny 18 godzinnych szkoleń w terenie

 

Uruchamianie działalności gospodarczej

 • Rachunkowo-podatkowe aspekty działalności gospodarczej.

 • Jak zarejestrować firmę krok po kroku.

 • Możliwości finansowania planowanej działalności gospodarczej.

 

Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej – wizja firmy

 • Czym jest biznes plan?

 • Jak przygotować dobry biznes plan? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

 • Przygotowujemy własny biznes plan:

- Samoocena potencjału osobistego (w tym: informacje o właścicielu firmy)

- Analiza rynku i konkurencji

- Na czym będzie polegała Twoja działalność, opis oferowanych produktów i usług, charakterystyka klientów, cena, etc. (w tym: forma prawna, nazwa firmy)

- Cele krótko- i długoterminowe

- Analiza SWOT

 

Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej – analiza opłacalności firmy

 • Podstawowe rodzaje kosztów niezbędnych do rozpoczęcia działalności (zakup, wynajem lokalu, sprzętu, towaru).

 • Kalkulacja kosztów i przychodów pierwszego roku działalności/ rachunek zysków i strat

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 • Bankowe narzędzia on line

 • Wykorzystanie nowych technologii i Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej

 • Marketing i reklama w małej firmie

 • Kryzys w firmie: jak zachować płynność finansową, jak przetrwać/wdrożyć zmiany: preferencji odbiorców, otoczenia biznesowego, kanałów dystrybucji

 • Success stories – przykłady działalności gospodarczej na terenach wiejskich

 

Konsultowanie biznes planów z Trenerem edukacji finansowej (2 godziny)

Jesteś tutaj: Start Projekty ABC Przedsiębiorczości Rekrutacja – pilne!
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 4 , wczoraj: 13 , w tym tygodniu: 36 , w tym miesiącu: 176 , razem: 23515