Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Przystąpienie do kampanii 19 dni przeciw przemocy – 2020 r.

b_162_162_16777215_00_images_Projekty_Przemoc_w_rodzinie_logo.pngOśrodek Pomocy Społecznej po raz piąty przyłącza się do kampanii poprzez przygotowanie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, którego motywem przewodnim będzie budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy.

W bieżącym roku działania projektowe ze względu na ograniczenia związane z pandemią będą polegały na kolportażu ulotek w środowisku lokalnym oraz konkursie dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy.

 

 

KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

(Budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w okresie od 1 listopada do 19 listopada 2020 rok przystąpił do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży koordynowanej przez Fundację PoDrugie

 

PARTNERZY KAMPANII:

- Komisariat Policji w Dwikozach

- Zespół Interdyscyplinarny w Wilczycach

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach

- Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Wilczyce

W ramach kampanii przewidziane jest :

- prowadzenie działań informacyjno

- edukacyjnych poprzez kolportaż ulotek i plakatów w środowisku lokalnym zawierających treści związane z przemocą domową,

- przekazanie plakatów i ulotek do sołtysów w każdej wsi w celu upowszechnienia w środowisku lokalnym,

- ogłoszenie w sprawie zorganizowania konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy, za który przewiduje się atrakcyjne nagrody, 

- opracowanie raportu z przeprowadzonej kampanii w tym dokumentacji fotograficznej

 

 

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży .

 

(Budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy) Już po raz piąty kampania będzie realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w okresie od 1 listopad - 19 listopad 2020 rok, na terenie Gminy Wilczyce.

 

Partnerzy kampanii :

- OPS w Wilczycach

- Komisariat Policji w Dwikozach 

- Zespół Interdyscyplinarny w Wilczycach

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach

- Szkoły Podstawowe na terenie Gminy

 

Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.

 

W ramach kampanii przewidziane jest : - prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych poprzez kolportaż ulotek i plakatów w środowisku lokalnym zawierających treści związane z przemocą domową, - przekazanie plakatów i ulotek do sołtysów w każdej wsi w celu upowszechnienia w środowisku lokalnym - ogłoszenie w sprawie zorganizowania konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy, najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi - opracowanie raportu z przeprowadzonej kampanii w tym dokumentacji fotograficznej

 

 

PAMIĘTAJ PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM!!!

 

Nie bądź obojętny wobec przemocy! Dobro dziecka zależy także od Ciebie ! Słowa również mogą ranić ! Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka .To także nie wywiązanie się z opieki, które ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka .Sprawcami przemocy często są osoby bliskie dziecku, także rodzice i opiekunowie . Przemoc w rodzinie nie jest ściśle powiązana ze statusem społecznym czy materialnym rodziny, może zdarzyć się w każdym środowisku.

 

Przemoc nigdy nie popłaca tylko przeciwko sprawcy się obraca ! Rozróżniamy następujące rodzaje przemocy wobec dzieci: - przemoc fizyczna np: ( bicie, szarpanie , popychanie, rzucanie przedmiotami) - wykorzystanie seksualne np: ekshibicjonizm , uwodzenie ,świadome czynienie dziecka świadkiem ataków płciowych . - przemoc emocjonalna np. : ( wyzwiska ,groźby , szantaż , straszenie , emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka ,niszczenie dla niego ważnych rzeczy lub zwierząt , nieposzanowanie granic prywatności ) - zaniedbywanie np.: ( to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka takich jak właściwe odżywianie , ubieranie , ochrona zdrowia , edukacja, poczucie bezpieczeństwa ,doświadczania miłości i troski)

 

SZUKAJ POMOCY DZWONIĄC DO: Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie- Niebieska Linia TEL. 0801 120 002 Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci TEL .116 111 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kielce TEL. 41 368 18 67 / 41 366 10 52

 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WILCZYCACH

 

TEL. 15 83 77 226

 

POLICJA

 

TEL .997, 112

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY , GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

TEL.158377275

 

Jesteś tutaj: Start Projekty Przemoc w rodzinie Przystąpienie do kampanii 19 dni przeciw przemocy – 2020 r.
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 1 , wczoraj: 10 , w tym tygodniu: 32 , w tym miesiącu: 23 , razem: 23129