Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

DODATKI OSŁONOWE

DODATKI OSŁONOWE

-TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK OSŁONOWY : CODZIENNIE W GODZ. 11 - 13 NA SALI NARAD Urzędu Gminy

zgodnie z zaleceniami sanitarnymi obowiązuje maseczka zakrywająca nos i usta, dezynfekcja rąk, dystans 1,5 m od innych osób

w pozostałych godzinach wnioski można składać do przygotowanej urny

- wnioski złożone do 31 stycznia br: osoby, które będą uprawnione do dodatku wypłatę otrzymają w dwu równych transzach 31 marca i 2 grudnia

- wnioski złożone od 1 lutego br:osoby, które będą uprawnione do dodatku wypłatę otrzymają jednorazowo po otrzymaniu dotacji, wnioski złożone po 31 października pozostawia się bez rozpatrzenia

 

- do ustalenia dochodów dla wniosków złożonych do 30 czerwca dochód ustala się z 2020 r, dla wniosków złożonych po 1 lipca dochód ustala się z 2021r, dochody opodatkowane podatkiem dochodowym zostaną pozyskane poprzez systemy teleinformatyczne, pozostałe dochody (wymienione we wniosku) ustala się na podstawie oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, do wglądu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich wysokość np. nakaz podatkowy

- wnioskodawcy ubiegający się o podwyższony dodatek w związku z używaniem pieca, trzon kuchenny,kominek na paliwa stałe (węgiel, węglopochodne,drewno) na dzień złożenia wniosku winny figurować w CEEB w przeciwnym przypadku nie otrzymają podwyższonego dodatku

- wnioskodawcy, którzy nie podali adresu poczty internetowej mogą otrzymać informację o rozstrzygnięciu wniosku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie miesiąca od złożenia wniosku, termin ten może ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków, nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku

- wypłata dodatku wg dyspozycji wnioskodawcy zawartej na wniosku, wypłaty gotówkowe będą realizowane za pośrednictwem kasy Banku Spółdzielczego w Wilczycach

- podane we wniosku informację zostaną zweryfikowane na dzień złożenia wniosku

podstawa prawna :

- ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz.1)

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Jesteś tutaj: Start Dodatek osłonowy DODATKI OSŁONOWE
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 11 , wczoraj: 12 , w tym tygodniu: 40 , w tym miesiącu: 325 , razem: 29781