Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Rodzina 500+

Infolinie 500+

Start programu „Rodzina 500 plus” już za miesiąc.

Program „Rodzina 500 plus” rusza za miesiąc. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie wojewódzkim działa infolinia dotycząca programu. Dzisiaj rusza także infolinia Ministerstwa Rodziny.

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz numerów telefonów w urzędach wojewódzkich znajduje się poniżej:

  • Świętokrzyskie  41 342 16 35,   41 342 12 05
  • W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem:    22 529 06 68.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

 

Czytaj więcej:

Ulotka 500+ dla mieszkańców Gminy Wilczyce

Szanowni mieszkańcy Gminy Wilczyce! Rodzice dzieci do 18 roku życia!

 

Dnia 1 kwietnia 2016 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące ustalania uprawnień i wypłaty świadczenia wychowawczego, zwanego „500 plus” (publikacja Dz.U z 2016r. poz. 195 i 214).

Zadanie to będzie realizować Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach.

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z ustalaniem prawa do wymienionej pomocy, poniżej przedstawiam informację dotyczącą osób  uprawnionych, dochodu, wysokości świadczenia, składania wniosku, wymaganych dokumentów, przyjętego w Gminie trybu przyjmowania wniosków wraz z kompletną dokumentacją.

Osoby uprawnione, dochód

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia bez względu na posiadany dochód, na pierwsze dziecko w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Rodzinę stanowią: rodzice, dzieci do 18 r.ż. lub do 25 r.ż jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców, lub powyżej 25 r.ż jeśli dziecko jest niepełnosprawne w stopniu znacznym i z tego tytułu przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne (jeśli nie posiadają własnych dzieci) . Dochód ustala się za rok 2014. W przypadku osiągania dochodu po wskazanym roku kalendarzowym lub utraceniu dochodu, wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia odpowiednich dokumentów.

 

                                                Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze  przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko, z wyjątkiem sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej(orzeczonej przez sąd), urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 r.ż. świadczenie podlega podziałowi.

 

Czytaj więcej:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Informacja dotycząca rozporządzenia MRPiPS ws sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U z 2016, poz. 214)

Poniżej zamieszczamy w załączniku skan informacji dotyczącej rozporządzenia MRPiPS ws sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze(Dz.U z 2016, poz. 214).

Rodzina 500+ akty prawne.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) w złączniku poniżej.

Jesteś tutaj: Start Rodzina 500+
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 0 , wczoraj: 14 , w tym tygodniu: 29 , w tym miesiącu: 224 , razem: 30919