Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Projekt pn. “Nie bój się działać!”

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Fundację Możesz Więcej projektu pn. “Nie bój się działać!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i TRWAJĄCYM PROCESEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU, zapraszamy do zapoznania się z informacją o projekcie i upowszechnienie jej wśród potencjalnych kandydatów.

Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim
spełniające następujące warunki:
• na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia,
• są w wieku aktywności zawodowej
• zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
• nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów,

Co oferujemy:
• zaplanowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej,
• indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
• indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 20 UP,
• grupowe warsztaty zawodowe
• grupowe poradnictwo zawodowe,
• indywidualne pośrednictwo pracy
• szkolenia zawodowe dla 24UP

• dwu miesięczne staże zawodowe dla 10 UP
Zapewniamy:
• stypendium stażowe;
• szkolenia podnoszące kwalifikacje;
• stypendium szkoleniowe
• oferty pracy;
• profesjonalne wsparcie doradcze.

Termin realizacji projektu: 01.07.2023-31.12.2024 realizowany w podziale na dwa etapy:
• 01.07.2023-31.03.2024
• 01.04.2024-31.12.2024


Wspólne działania promocyjne pozwolą na dotarcie do jak największej grupy potencjalnych Uczestników, którzy mają szanse skorzystać z udziału w projekcie i tym samym podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie zawodowe. Pragniemy działać na rzecz aktywizacji społeczności osób niepełnosprawnych. Sale, w których odbywają się zajęcia, przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zachęcamy również do pobrania wzorów dokumentów rekrutacyjnych w formie PDF ze strony http://www.mozeszwiecej.org.pl

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o realizowanym projekcie oraz przekazanie informacji dotyczących realizowanych przez nas wsparć osobom spełniającym poniższe kryteria grupy docelowej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji: www.mozeszwiecej.org.pl
w biurze projektu: ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

lub kontaktując się z Koordynatorem: Agnieszką Rożek-Kwiecień

e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl
nr tel. 577-999-321 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).
Jesteś tutaj: Start Start Aktualności Projekt pn. “Nie bój się działać!”