Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel. 15 8377226, email: poczta@opswilczyce.pl

Prelekcja na temat zjawiska przemocy rówieśniczej

W dniu 8 listopada 2023 roku na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wilczycach przeprowadzono prelekcje dla uczniów klas V, VI i VII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wilczyce
(łącznie udział wzięło 67 uczniów, 4 nauczycieli, dzielnicowy KP Dwikozy, i pracownicy OPS Wilczyce) na temat zjawiska przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, obowiązujących przepisów prawa, oraz konsekwencji przemocowych zachowań. Prelekcję poprowadzili:
- pracownik socjalny OPS- Anna Kilijańska,
- psycholog szkolny p. Paulina Dębowska- Cieśla
- dzielnicowy KP Dwikozy -p. Grzegorz Furman.
Przekazano plakaty promujące tegoroczną Kampanię, broszurki, ulotki informujące o numerach telefonów zaufania oraz instytucjach  do których można zgłaszać niewłaściwe zachowania.
Zaproszono uczniów do udziału w  konkursie plastycznym  pt. „ Przemoc - widzę i reaguję”

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1   

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności Prelekcja na temat zjawiska przemocy rówieśniczej