Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Świadczenia rodzinne

Nowe wnioski na świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od 1 sierpnia 2019r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01.11.2019 do 31.10.2020r., a od 01 lipca 2018r. można złożyć wniosek za pomocą Portalu Informacyjno-UsługowegoEmp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. 

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone do 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 30 listopada.

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone od 1 września do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 31 grudnia.

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone od 1 listopada do 31 grudnia danego roku – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Czytaj więcej:

Informacja o przyjmowaniu wniosków na świadczenia rodzinne na okres 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż od 1 sierpnia 2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01.11.2017 do 31.10.2018r.

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone do 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 30 listopada.

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone od 1 września do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 31 grudnia.

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone od 1 listopada do 31 grudnia danego roku – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Czytaj więcej:

Termin składania wniosków na świadczenia rodzinne w 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Czytaj więcej:

Zmiany w uprawnieniach do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Z dniem 1 września 2016 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty. Zmiany te mają wpływ na prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Obecnie zgodnie z art. 14 ustawy o systemie oświaty dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Roczne przygotowanie przedszkolne obowiązane jest rozpocząć dziecko w wieku 6 lat (obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat). Oznacza to w konsekwencji, iż dziecko które w roku kalendarzowym 2016 r. kończy 5 lat nie jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a co za tym idzie nie przysługuje na nie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

W przypadku wydanych już i będących w obiegu prawnym ostatecznych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci w wieku 5 lat Ośrodek będzie musiał uchylić prawo do tego dodatku z powodu niemożności spełniania podstawowego kryterium jakim jest rozpoczęcie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego.

Czytaj więcej:

Jesteś tutaj: Start Świadczenia rodzinne
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 10 , wczoraj: 9 , w tym tygodniu: 33 , w tym miesiącu: 33 , razem: 23895